Div přírody

Přírodní krása dokáže nejen okouzlit, ale rovněž i překvapit a není to jiné ani v případě zkamenělého dřeva. To si zanechává svoji původní strukturu, včetně jasně viditelných letokruhů a suků, co se na první pohled může skutečně jevit jako opravdové dřevo. Jenomže příroda je zkrátka kouzelnice a tak zkamenělé dřevo vzniká mineralizací původního organického materiálu. V podstatě tento proces probíhá pod zemí. Dřevo je zde uloženo pod sedimenty a není zde volný přístup kyslíku. Minerální vody, které následně proudí skrze sedimenty, tak se posléze ukládají v rostlinných buňkách. A tak krok za krokem se začíná proměna původního dřeva na zkamenělé dřevo.

Nádherné skvosty

Zkamenělé dřevo má historický význam pro paleontologii a geologii. Je to celkem jednoduché, protože poskytuje informace o minulých podnebních podmínkách, vegetaci a životním prostředí. Tyto informace mohou být použity k datování horninových forem a studiu geologických procesů. To samozřejmě nemění nic na tom, že tyto skvosty jsou jedinečným úlovkem pro samotné sběratele. Ale samozřejmě v interiéru vytvoří rovněž zajímavou dekoraci.