Dřevo, které není dřevem

Podíváme se nyní na dřevěný materiál, který se tak trochu proměnil, a to v jedinečný přírodní úkaz. Jedná se o zkamenělé dřevo, které vzniklo pod zemí. Během procesu zvětrávání se dřevěná hmota postupně nahrazuje minerálními látkami, které dřevo petrifikují a proměňují ho ve zkamenělinu. Zkamenělé dřevo je obvykle tvrdé a odolné a může mít různé barvy a textury v závislosti na druzích a minerálních látkách, které se do něj dostaly během petrifikace. Proto se tento skvost využívá jako dekorativní kámen nebo samozřejmě se nachází ve sběratelských sbírkách.

Perfektní struktura

Je pravdou, že příroda dělá skutečné divy a zázraky, což samozřejmě je i v tomto případě. Zkamenělé dřevo se může vyskytovat ve formě krystalů, plátů nebo i celých kmenů, které jsou často upravovány a broušeny pro estetický vzhled. Celkově lze konstatovat, že zkamenělé dřevo představuje zajímavý geologický fenomén a rovněž nalezne využití v oblastech vědy, sběratelství a designu. Každý, kdo ho vlastní má skutečně něco, s čím se může chlubit a z tohoto skvostu se skutečně může radovat každý.